Polityka Prywatności. Informacje o zbieranych danych i celu w jakim są wykorzystywane. 

Podstawowe informacje.
 

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych jest SCE PROJEKT Marek Kowalik z siedzibą w Gdańsku, przy  ul. Lęborska 3 B  wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 144074, o nr REGON 190674120, NIP 584-118-85-65, prowadzącym biuro nieruchomości pod nazwą handlowa Biuro Nieruchomości CICHY PORT. Z Administratorem danych kontaktować można się poprzez adres email: kontakt @cichyport.pl.

2. GROMADZONE INFORMACJE
Podstawowe dane identyfikacyjne i telekomunikacyjne, umożliwiające kontakt, zbierane na przeznaczonych do tego formularzach wraz z treścią zapytań. Informacje z serwisu internetowego zbierane automatycznie w postaci: plików cookies zapisywanych na urządzeniach końcowych oraz logów aktywności serwera www gromadzonych przez operatora hostingowego. Przekazane dane nie są udostępniane podmiotom trzecim  bez jednoznacznej zgody użytkownika.

3.  CELE PRZETWARZANIA ZBIERANYCH DANYCH
Umożliwienie kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz podjęcia działań przed ewentualnym zawarciem umowy.
Przetwarzanie plików cookie odbywa się jednocześnie na warunkach określonych i zaakceptowanych przez użytkownika za pomocą konfiguracji przeglądarki użytej do przeglądania naszego serwisu.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne użytkownikowi przysługują prawa:

• dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
•usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej Użytkowni może z skorzystać z poniższych możliwości kontaktu: adres e-mail: kontakt cichy port.pl; wysyłając korespondencję na adres: SCE PROJEKT (CICHY PORT) , ul. Lęborska 3b 80-386 Gdańsk; tel. 531 532 053.

6. PLIKI COOKIES
Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Są przechowywane na urządzeniach końcowych użytkownika i wykorzystywane przy przeglądaniu stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Do czego wykorzystywane są pliki cookies?
Pliki cookies pozwalają dostosować witrynę internetową do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. Wykorzystywane są także do opracowywania anonimowych statystyk, które służą do optymalizowania treści serwisu.

 Pliki cookies a dane osobowe
Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.
W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:

• analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu,
• funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika, są związane z obsługą i przeglądaniem strony,
• reklamowe i związane z social media – wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika oraz wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.

Zarządzanie plikami cookies
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych?
Informacje o postępowaniu zgodnie z instrukcjami na stronach:
Mozilla Firefox   http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer  http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari  https://support.apple.com/pl-pl/HT201265